Elevuddannelse, uddannelsestype, hvorved den uddannelsessøgende i en væsentlig del af tiden er ansat i en virksomhed og her oplæres i fagets praktiske sider. Som eksempler kan nævnes erhvervsuddannelserne (EUD) og disses forgængere, mesterlære og efg.