Elektronpar, kvantemekanisk begreb, som bl.a. anvendes til at forklare elektronstruktur og kemisk binding. I et molekyle frastøder de to elektroner i et elektronpar hinanden mindre, end man skulle forvente ifølge den klassiske fysiks love, hvis de to elektroner har forskellige spinkvantetal. Elektronspin kan populært opfattes som en rotation af en elektron omkring sin egen akse.