Elektronegativ, grundstof, der relativt let kan optage elektroner og derved danne negative ioner. Halogenerne er udpræget elektronegative grundstoffer.