Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, betegnelse for elektriske og elektroniske apparaters og instrumenters evne til at fungere i hinandens nærhed. Omkring de fleste elektriske apparater findes elektriske og magnetiske felter i et frekvensområde, som afhænger af apparatet. Disse felter kan gennem ledninger eller gennem luften påvirke andre apparater på en utilsigtet måde, fx ved at skabe støj eller forvrængning eller ændre en computers beregninger. Da visse apparaters funktion er at udsende radiobølger (fx mobiltelefoner), må uhensigtsmæssig funktion af andre apparater afhjælpes ved at begrænse deres følsomhed. Af hensyn til international samhandel opstilles grænser for apparaters udstråling af og modstandsdygtighed (immunitet) over for elektromagnetiske felter. Såkaldte EMC-standarder fastsætter grænseværdier i givne frekvensområder og i bestemte afstande.