Elektrofor, (gr. elektro- + -for egl. elektricitetsbærer), et apparat til fremstilling og opbevaring af fordelingselektricitet.