.
.

Elektriske installationer, den del af det elektriske ledningsanlæg, som hos den enkelte elforbruger eller virksomhed fører strømmen fra elselskabets forsyningsledning frem til stikkontakter, lampesteder eller andre forbrugssteder.

Udførelsen af elektriske installationer er underlagt en række love og bekendtgørelser, hvoraf de vigtigste er Stærkstrømsloven (lov nr. 251 af 6. maj 1993) og Stærkstrømsbekendtgørelsen: Elektriske installationer, udsendt af Elektricitetsrådet (fra 1.1.2004 Sikkerhedsstyrelsen).

Herudover findes særlige bestemmelser for hver type materiel, der indgår i installationen, alle med det formål at sikre personer, husdyr og ejendom mod de farer, som kan opstå ved brug af elektricitet. De fleste bestemmelser følger internationale specielt europæisk harmoniserede standarder, således at der i princippet er den samme sikkerhed for materiel i alle EU- og EFTA-lande.

Andre myndigheder har fastsat bestemmelser for udførelse af elektriske installationer af særlig art eller til særlig anvendelse. Således har Arbejdstilsynet fastsat bestemmelser om belysnings- og alarmanlæg i køle- og fryserum, og Sundhedsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse om røntgeninstallationer.

For at overvåge, at elektriske installationer opfylder lovgivningens bestemmelser, foretager Sikkerhedsstyrelsen stikprøvevis tilsyn over hele landet. Hvis installationer ikke opfylder sikkerhedskravene, kan Styrelsen kræve dem ændret inden en given frist eller foretage hel eller delvis afbrydelse af installationen, hvis den skønnes farlig. Også elselskaberne foretager, på Sikkerhedsstyrelsens vegne, stikprøvevis tilsyn i nye boliger og virksomheder.

Installationer inddeles i stærkstrømsinstallationer, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare, og svagstrømsinstallationer, der pga. den ringe strømstyrke og spænding ikke kan medføre fare.

Arbejde på stærkstrømsinstallationer er omfattet af Elinstallatørloven (lovbekendtgørelse nr. 534 af 25. juni 1993 om autorisation af elinstallatører mv.), hvorefter arbejder på stærkstrømsinstallationer, med enkelte undtagelser, kun må udføres af autoriserede elinstallatører eller ansatte hos sådanne.

Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisation, når ansøgeren har bestået en af Økonomi- og Erhvervsministeriet godkendt prøve og opfylder de af ministeriet fastsatte praksiskrav. Autorisationen gælder i Danmark, idet der dog for Færøerne og Grønland kræves særlig autorisation. Der betales en årlig afgift for at opretholde autorisationen.

Undtagelser fra kravet om autorisation vedrører personer eller virksomheder, der erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder maskiner og brugsgenstande; hvis de pågældende har den fornødne sagkundskab, må de udføre arbejder på disse maskiner eller apparater.

Desuden må alle foretage udskiftning af afbrydere og normale stikkontakter uden jordstik samt opsætning og nedtagning af belysningsarmaturer i private boliger, forudsat det ikke sker erhvervsmæssigt. Derimod må man ikke opsætte ekstra afbrydere og stikkontakter.

Sikkerhedsstyrelsen er en institution under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ministeriet har nedsat Det Tekniske Sikkerhedsråd med repræsentanter for energibranchen og forbrugere til at rådgive Sikkkerhedsstyrelsen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig