Ekstrasensorisk perception, (af lat. extra 'uden for' og afledn. af sensus 'sans'), ESP, oplevelser, der ikke synes at kunne forstås ud fra vor nuværende viden. Ikke-sanselig opfattelse af ting og begivenheder i nuet (clairvoyance) eller af begivenheder i fremtiden (prækognition) og ikke-sanselig kommunikation mellem individer (telepati) er eksempler på ESP. Se også parapsykologi.