Eksteroceptorer, sanseorganer, som registrerer påvirkninger fra omverdenen. Se sanser.