Eksterminere, (af lat. exterminare forjage, drive ud over grænserne, af ex- + terminus grænse, afgrænsning), udrydde; fordrive.