Ekstensiv egenskab, fysisk-kemisk betegnelse for en systemegenskab, der afhænger af systemets størrelse. Eksempler er masse, rumfang og energi. Egenskaber, som er uafhængige af systemets størrelse, kaldes for intensive egenskaber.