Ekstension, (af lat. ekstensio, af extendere 'udstrække'), sprogvidenskabelig term, som betegner alle de genstande, der hører under et bestemt begreb; fx er alle blåhvaler med i ekstensionen af begrebet blåhval. Modsat betegner intension selve indholdet i begrebet, altså det sæt af egenskaber, som et dyr skal have for at være en blåhval. Hvis man forestiller sig, at blåhvalen blev udryddet, ville det altså være ekstensionen, der forsvandt, mens intensionen ikke ville blive påvirket. Se også begreb.