Eksportkredit, kredit til udenlandske købere i forbindelse med eksport af varer og tjenester. Ifølge Lov om eksportkredit kan staten mod en risikopræmie yde garanti for ekstraordinære eksportkreditrisici samt kaution for lån i eksportøjemed. De fleste lande giver på forskellig måde positiv særbehandling til eksportvirksomheder, men globale og regionale handelsaftaler inden for fx WTO og EU har til hensigt at begrænse denne og andre former for eksportstøtte.