Eksplantation, proces, hvorunder et vævs- eller organstykke bringes til at overleve og vokse i et dyrkningskammer. Se også celledyrkning og vævskultur.