Ekspansibel, (af eng. el. fr. expansible, af lat.), udvidelig; strækkelig.