Eksoterisk er i græsk filosofihistorie en betegnelse for skrifter, der er beregnet for et bredere publikum, modsat esoteriske forelæsninger eller skrifter (esoterisk 'indadvendt, indre'), der er beregnet for medlemmer af en skole. De to begreber anvendes specielt om Aristoteles' skrifter.