Eksistimere, (af lat. existimare, af ex- + æstimare vurdere, bedømme), agte; værdsætte; vurdere.