Ekshaustionsbevis, (se ekshaustion), inden for matematik bevismåde, hvorved man påviser, at såvel et større som et mindre mål ville lede til en urimelighed.