Eksacerbation, (af lat. exacerbatio forbitring, af ex- + acerbus skarp, bitter), akut forværrelse af sygdom el. symptom.