Ekkolod, dybdemåler til skibe; loddet fungerer, ved at det måler den tid, der forløber fra udsendelsen af en lydimpuls, indtil ekkoet fra havbunden når skibet. Se dybdemåler.