ejerskifteforsikring

Artikelstart

Ejerskifteforsikring er en forsikring, der kan tegnes af køberen i forbindelse med en ejendomshandel, principielt til beskyttelse af sælger mod købers retskrav for skjulte fejl og mangler, men i praksis til dækning af købers økonomiske risiko for sådanne forhold ved bygningen. Køber og sælger deles om betalingen af præmien (prisen for forsikringen) på ejerskifteforsikringen

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte skader i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten, og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet. Justitsministeriet har i en bekendtgørelse fastsat minimumskrav til forsikringens dækning. Den tegnes for en periode på mindst fem år fra overtagelsesdagen og kan forlænges til ti år.

Ejerskifteforsikringen kan ikke betragtes som en kaskoforsikring. Følgende betingelser skal bl.a. være opfyldt, for at forsikringstageren/køberen kan få erstatning via sin ejerskifteforsikring:

  • Der skal være en skade eller nærliggende risiko for skade på det tidspunkt, hvor køber købte huset.

  • Skaden må ikke fremgå af tilstandsrapporten, og køber må ikke på anden måde have haft kendskab til forholdet, da han eller hun købte huset.

  • Forsikringsselskabet har ikke taget et konkret forbehold i policen for at dække forholdet.

  • Skaden skal nedsætte husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt.

  • Den nedsatte brugbarhed skal være væsentlig i forhold til den brugbarhed, køber ville have af et hus af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand.

  • Køber har ikke – forud for anmeldelsen af skaden – planlagt at foretage sådanne ændringer af huset, at skaden som led i dette arbejde må antages at ville blive udbedret.

  • Udgiften til at udbedre skaden skal overstige bagatelgrænsen på 5.000 kr. for ejerskifteforsikringer tegnet efter den 1/5 2012.

Ejerskifteforsikringen kan have en udvidet dækning, eksempelvis i form af dækning for visse ulovlige bygningskonstruktioner eller forhold ved grunden og skader på eller ulovlige stik- og kloakledninger. Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra køber over afslag på erstatning på ejerskifteforsikringen.

Kommentarer (1)

skrev Sonny Kristoffersen

Jeg vil gerne også stå som forfatter på artiklen, jf. mine kommentarer til emnet.

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig