Egrenering, (afledn. af fr. égrener 'tærske, afpille', afledt af grain 'korn'), udvinding af bomuldsfrøhår fra frøkapslerne. Udvindingen sker enten ved en riveproces, hvilket er det hurtigste, eller ved passage gennem knusevalser, hvilket er det mest skånsomme.