Egocentrisk, person, der er centreret omkring sig selv. Personen handler og tænker i udtalt grad ud fra sine egne behov, egen livsopfattelse og egne interesser. Det lille barn er fx egocentrisk. Se også egocentrisme.