Egenvægt, inden for statik betegnelse for vægten af konstruktionsdele samt for jord- og vandmasser; egenvægten regnes som en permanent last. Den del, som hidrører fra bærende konstruktioner, er en bunden last, hvorimod vægt af fx gulvbelægninger og af lette skillerum opfattes som en fri last.