Eftermålsmand, i ældre lovsprog en sagsøger. I drabssager havde den dræbtes nærmeste mandlige arving ret og pligt til som eftermålsmand at forfølge drabssagen ved domstolene.