Efterklangstid er den tid, det tager, fra en lydkilde afbrydes, til lydniveauet i et rum er faldet med 60 dB. Efterklangstiden er det vigtigste begreb til karakterisering af et rums akustik; den kan beregnes ud fra kendskab til rummets volumen samt mængden og karakteren af lydabsorberende materiale. Efterklangstiden i en dagligstue er ca. 0,4 sekunder, i en koncertsal ca. 2 sekunder og i en trappeopgang 2-3 sekunder.