Efterforskningsboring, boring, der skal godtgøre, hvorvidt der er kommercielle forekomster af råstoffer i undergrunden, fx malme eller kulbrinter (olie og gas). Begrebet er i Danmark typisk knyttet til olie- og gasundersøgelser. Efterforskningsboringer er yderst bekostelige; eksempelvis 75--250 mio. kr. i den danske del af Nordsøen, afhængigt af hvor dybt der skal bores. Boringerne udføres derfor først, efter at geologiske og geofysiske undersøgelser har sandsynliggjort muligheden for olie- og gasforekomster i området. På dansk territorium blev den første efterforskningsboring udført i 1936, og frem til slutningen af 2004 er der foretaget 189 efterforskningsboringer på land og i havet; 29 af disse boringer (alle i Nordsøen) har påvist kommercielle forekomster af olie og/eller gas.