Effareret, (af fr. effaré bestyrtet, forvirret, af lat. ferus vild), forbløffet; vildt ophidset.