Edsøre, svensk lovgivning fra 1200-1300-t., hvorefter kongen og stormændene med ed lovede at straffe forbrydelser, som krænkede landets fred. Edsørebestemmelserne fik formentlig først lovkraft efter at være blevet vedtaget på landstingene.