Eddikesyrebakterier, stavformede, gramnegative bakterier, som findes udbredt på overfladen af planter og frugt. For at kunne vokse kræver de en række forskellige vækstfaktorer, og de gror bedst under svagt sure betingelser (pH 5-6). I rådnende frugter, hvor gær har omdannet sukker til alkohol, vil eddikesyrebakterier kunne oxidere alkohol til eddikesyre. Der findes to slægter, Acetobacter og Gluconobacter, som adskiller sig ved deres stofskifte. Gluconobacter kan ikke benytte acetat som energikilde i stofskiftet og giver en 100% omdannelse af alkohol til syre. Acetobacter har derimod en aktiv citronsyrecyklus og kan i nogen grad udnytte acetat i stofskiftet. Eddikesyrebakterier bruges industrielt ved fabrikation af eddike, men kan også benyttes til at danne syrer ved oxidation af andre alkoholer end ethanol. Se også fermentering.