Eclogit, (af gr. ekloge 'udvalg'), dybbjergart, der har hovedmineralerne grøn pyroxen og dybrød granat. Både pyroxenen, der er en clinopyroxen med et indhold af komponenten jadeit, og granaten, der er rig på komponenten pyrop, er stabile ved høje tryk. Eclogit har samme kemiske sammensætning som bjergarten basalt, men dens massefylde er højere, ca. 3,4 mod ca. 3,0 g/cm3. Eclogit opfattes derfor som en højtryksudgave af basalt, og den dannes, når fx basaltiske smelter størkner ved tryk større end 2,5 GPa nede i kappen, eller hvor underskudt (subduceret) oceanbund metamorfoseres ved de høje tryk dybt nede i en subduktionszone. Små linser af eclogit i kimberlit kan indeholde diamant og antages at være brudstykker af kappemateriale, der stammer fra dybder af mere end 100 km.