Ebbe, lavvande, faldende vandstand ved tidevand; anvendes undertiden om den laveste vandstand. Modsat flod.