Dyslali, afvigelse fra sædvanlig udtale, som skyldes organiske defekter, fx ganespalte, eller funktionelle forstyrrelser i frembringelse af tale. Se udtalevanskeligheder.