Dyskalkuli, (af lat. dyscalculia, af gr. dys- + lat. calculare regne), forstyrrelse i regneevnen; sammenlign med akalkuli.