Dysfoman, (af gr. dys- + -fori + -man), person, som er forfalden til at opleve virkeligheden i forvrængning ved hjælp af rusgifte; sammenlign med eufoman.