Dysæstesi, (gr. dys- + -æstesi), sygelig forstyrrelse i berøringsfølelsen.