Dyreenhed, DE, enhed, der anvendes ved opgørelsen af en husdyrbestands størrelse ud fra dyrenes produktion af kvælstof i afføring og urin, idet 1 DE svarer til 100 kg kvælstof. Dyreenheder anvendes bl.a. ved vejledning mht. udbringning af husdyrgødning på marker. En jersey-malkeko svarer pr. år til 1 DE, og tungere racer til 1,18 DE; søer med grise svarer til 0,24 DE, smågrise til 0,0056 DE, og slagtekyllinger til 0,0003 DE.