Dyreassistent, uddannelse, som kvalificerer til opgaver mht. pasning af dyr i zoologiske haver, dyrestalde samt andre steder, hvor der holdes mange dyrearter. Uddannelsen varer tre år og otte måneder. Se også Jordbrugsområdets Erhvervsuddannelse.