Dynode, (fork. af gr. dynamis 'kraft, magt' og sidste del af elektrode), elektrode i et fotomultiplikatorrør med den egenskab, at når den rammes af elektroner, frigøres løse elektroner fra overfladen (sekundære elektroner). Herved opnås en forstærkning af elektronstrømmen i fotomultiplikatorrøret, der anvendes til detektering af fx radioaktiv stråling eller svage lyssignaler.