Dyncentimeter, dyncm, (gr. dyn + lat.-gr. centimeter), det arbejde, som 1 dyn udfører, når det legeme, den virker på, bevæger sig 1 cm.