Dynamisme, (gr. dynam- + -isme), inden for filosofi opfattelse af tilværelsen som et sammenspil af kræfter og stoffet som en fremtrædelsesform af virksomme kræfter.