Dynamisk ligevægt, udvikling i produktion og forbrug i et økonomisk system, hvor der er balance mellem udbud og efterspørgsel, og hvor de forudsætninger, som betinger forbruget og produktionen, i fremtiden viser sig at være korrekte. Dette ligevægtsbegreb anvendes i tilknytning til økonomiske modeller, hvori tiden eksplicit indgår. Tidsaspektet er af væsentlig betydning, fordi den økonomiske adfærd afhænger af forventninger til fremtidige priser, indkomster mv. Inddragelsen af tidsaspektet i den økonomiske teori har ført til øget interesse for særlige fænomener ved dynamiske ligevægte, herunder muligheden for fejlfunktion af markedsmekanismen og forekomst af såvel cykliske svingninger i priser, produktion og forbrug som kaotiske forløb gennem tiden.