Dyb, i danske farvande betegnelse for en snæver, indtil 20 m dyb rende, der dannes og vedligeholdes af strømme, som skyldes vandstandsforskelle mellem tilstødende farvande. Strømhastigheder på 1 m/s er almindeligt forekommende. I Danmark er dyb bedst kendt fra Sydvestjylland, fx Grådyb, hvor vandstandsforskellene mellem Vadehavet og Nordsøen skyldes tidevandet. Tolkedybet mellem Møn og Falster er et andet eksempel; det dannes af strømme mellem Kattegat og Østersøen.