Dyade, inden for socialpsykologien betegnelse for en gruppe på to personer, der bl.a. er studeret mht. parternes gensidige oplevelser, sproglige udvekslinger og øjenkontakt, fx mor-barn-dyaden.