Dvaita, (sanskrit 'dualisme'), den form for vedantafilosofi, der i modsætning til advaita hævder, at mennesket og Gud er væsensforskellige. Denne dualistiske lære blev fremsat af den sydindiske filosof Madhva i 1200-t.