Dværghan, meget lille han hos en dyreart. Hos dyr er hannen ofte større og kraftigere end hunnen, men det modsatte kan også være tilfældet. Fx er hannen hos mange edderkopper og hjuldyr væsentligt mindre end hunnen, men stadig et selvstændigt individ. I mere ekstreme tilfælde er dværghannerne permanent associeret en langt større hunlig eller hermafroditisk partner og ofte stærkt reducerede. Det kendes hos de fastsiddende rankefødder samt hos parasitiske isopoder og snegle, men også hos dybhavsfisk og echiurider. Hunnen opnår stor sikkerhed for, at æggene befrugtes, og hannerne opnår hurtigt kønsmodenhed og får i visse tilfælde både beskyttelse og næring hos de store hunner. I de mest ekstreme tilfælde integreres hannen helt i hunnens væv, hvorfor man længe anså disse former for at være hermafroditter (visse krebsdyr og snegle). Dværghanner blev første gang beskrevet af Charles Darwin hos rankefødderne.