Duplum, (lat., af duplus dobbelt, af duplex dobbelt), det dobbelte; genpart; afskrift; sammenlign med in duplo.