Duplicitet, (af fr. duplicité falskhed, tvetungethed, af lat. duplicitas, af duplex dobbelt), dobbelthed; dobbelt forekomst.