Dupleks, (af lat. duplex dobbelt, af duo- to + plicare folde), dobbelt.