Dupere, (af fr. duper narre, bedrage, af dupe nar), imponere ved en overlegen optræden.