Duobus, (1. led lat. duo 'to'), en bus med to motorsystemer, som uafhængigt af hinanden kan fremdrive bussen. Den typiske duobus er en ledbus forsynet med en dieselmotor samt en elmotor, der forsynes via en køreledning som en trolleybus. Duobussen kan således trafikere strækninger både med og uden køreledning. Ved anvendelse af duobusser kan den ikke-forurenende og støjsvage eldrift koncentreres til de strækninger, hvor dette af miljømæssige grunde er ønskeligt. Duobussen har pga. sin forholdsvis høje pris og vægt ikke vundet større udbredelse. Forsøg i København 1993-95 blev heller ikke nogen større succes.